(Utoljára frissítve: 2023. február 27., hétfő 11:24)

Bemutatkozás

Az intézmény a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátásokat:

  • idősek nappali ellátását,
  • szociális étkeztetést,
  • házi segítségnyújtást,
  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
  • támogató szolgáltatást,
  • családsegítést,
  • és gyermekjóléti szolgáltatást nyújt.

Működési területe Sajószentpéter város közigazgatási területe.

 

Társulási megállapodás alapján:
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása: Varbó, Parasznya, Radostyán, Sajólászlófalva, Sajókápolna, Kondó, Alacska településeken,

támogató szolgáltatás: Varbó, Parasznya, Radostyán, Sajólászlófalva, Sajókápolna, Kondó, Alacska, Szirmabesenyő, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Sajókeresztúr, Sajóecseg, Sajóbábony településeken,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Varbó, Parasznya, Radostyán, Sajólászlófalva, Sajókápolna, Kondó, Alacska, Szirmabesenyő, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Sajókeresztúr, Sajóecseg, Sajóbábony településeken történik.


A székhelyen biztosítjuk a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, az idősek nappali ellátását.

Nappali ellátás - Idősek Klubja: 40 fő, elsősorban idős korú személy részére biztosítunk ellátást, lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, igény szerint étkezésre.

Szociális étkeztetés: napi egyszeri meleg ételt biztosítunk az igénylők számára.

Házi segítségnyújtás: azoknak a személyeknek, akik önmaguk ellátására csak részben képesek, saját környezetükben nyújtunk segítséget az önálló életvitel megtartásához. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését, és a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét biztosítjuk.

Támogató szolgálat: fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását biztosítjuk, életvitelük önállóságának megőrzése mellett, lakáson belüli speciális segítséget nyújtunk, illetve a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését segítjük. Az ellátás keretében lehetőség van személyi segítésre és szállításra.